Aktualizowanie kolumny zestawu danych o wartości pola tekstowego