Najważniejsze wydarzenia miały miejsce w Iranie, którego historia sięga 2000 rpne